Zagadnienia

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej drobiazgowo sprawdza wiedzę ze wszystkich nauk pokrewnych ekonomii. Lista lektur sugerowanych do przeczytania przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej co roku liczy ponad 20 pozycji. Na szczęście nie musisz czytać tych wszystkich obszernych ksiąg, ponieważ zrobiliśmy to za Ciebie! Najważniejsze materiały zostały uporządkowane w tzw. moduły tematyczne i podparte prezentacjami, skryptami oraz innymi pomocami edukacyjnymi.


Sprawdź, jak wyglądają nasze materiały przygotowujące do startu w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!


Nauka przed etapem szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 
 • Moduł 1: Wprowadzenie do ekonomii, popyt, podaż, rynek;
 • Moduł 2: Teoria konsumenta;
 • Moduł 3: Teoria producenta;
 • Moduł 4: Przedsiębiorstwo – formy rynku;
 • Moduł 5: Czynniki produkcji – praca;
 • Moduł 6: Nieożywione czynniki produkcji – ziemia, kapitał; Ekonomia sektora publicznego;
 • Moduł 7: PKB, miary dochodu narodowego;
 • Moduł 8: Determinanty dochodu narodowego – modele tradycyjne;
 • Moduł 9: Budżet państwa, polityka fiskalna;
 • Moduł 10: Pieniądz, polityka monetarna;
 • Moduł 11: Cykl koniunkturalny; Bezrobocie i rynek pracy; Determinanty dochodu narodowego – modele współczesne;
 • Moduł 12: Historia myśli ekonomicznej; Ekonomia międzynarodowa;
 • Moduł 13: Wstęp do finansów; System finansowy;
 • Moduł 14: Finanse przedsiębiorstwa; Podstawy rachunkowości;
 • Moduł 15: Rynkowy system finansowy; Giełda – podstawy; Instrumenty finansowe i rynek kapitałowy;
 • Moduł 16: System emerytalny w Polsce; Instytucje państwowe i finansowe; Ubezpieczenia; Finanse publiczne;
 • Moduł 17: Marketing i zarządzanie;
 • Moduł 18: Temat przewodni.

Nauka przed etapem okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 
 • Moduł 1: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – wprowadzenie, analiza zasobów majątkowych;
 • Moduł 2: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – analiza zasobów kapitałowych, analiza przychodów, kosztów i wyniku finansowego;
 • Moduł 3: Międzynarodowy system finansowy; Polityka finansowa; Wybrane teorie finansów;
 • Moduł 4: Makroekonomia – powtórzenie i nowe zagadnienia; Weksle;
 • Moduł 5: Analiza finansowa i nie tylko;
 • Moduł 6: Mikroekonomia – powtórzenie i nowe zagadnienia; Temat przewodni;
 • W każdym module: zadania powtarzające materiał z modułów do etapu szkolnego oraz szeroka gama zadań z analizy finansowej.

Nauka przed etapem finałowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 
 • Moduł 1:
  • Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych;
  • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej;
  • Analiza popytu i optymalna polityka cenowa;
  • Ocena popytu.
 • Moduł 2:
  • Prognozowanie;
  • Produkcja;
  • Analiza kosztów;
  • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Moduł 3:
  • Wartość informacji;
  • Konkurencja doskonała;
  • Monopol;
  • Oligopol.
 • Moduł 4:
  • Negocjacje;
  • Aukcje i przetargi;
  • Programowanie liniowe;
  • Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Moduł 5:
  • Teoria gier a strategia konkurencji;
  • Regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści;
  • Asymetria informacji a struktura organizacji;
 • Moduł 6: Temat przewodni;
 • W każdym module: zadania służące powtórzeniu materiału z modułów do etapu szkolnego i okręgowego oraz szeroka gama zadań z analizy ekonomicznej. Oprócz tego ćwiczenia przygotowujące do odpowiedzi ustnej podczas finału.